Niên giám thống kê 63 tỉnh năm 2015 phát hành 2016 cập nhật đầy đủ thông tin số lượng Kinh tế- xã hội mới nhât. Trong lần xuất bản này, chúng tôi biên tập hệ thống biểu mẫu chỉ tiêu niên giám thống kê 2015 phản ánh tương đối đầy đủ các lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ yếu tại địa phương, đảm bảo phù hợp với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh và đáp ứng mục đích nghiên cứu của người sử dụng. Ngoài ra, trong nội dung cuốn niên giám này đã rà soát, điều chỉnh một số số liệu đã in trong các cuốn niên giám thống kê những năm trước. Đề nghị các đơn vị và cá nhân thống nhất sử dụng số liệu trong cuốn sách niên giám thống kê tỉnh nam định 2015 này.
Đăt mua: 093 446 8687 - 092 262 8485 ( Giao hàng nhanh Hà nội, Sài gòn 24/24 Cả buổi tối )Niên giám Hà GiangNiên Giám Hậu Giang
Niên Giám Hưng Yên

Niên Giám Hà nội